pl de

Maut a zwrot części dotyczącej kosztów policji drogowej

14.01.2021 11:16

Maut a zwrot części dotyczącej kosztów policji drogowej.

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, Wyrok z 28.10.2020 r. w sprawie C-321/19

 

Głośny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówiący o tym, iż opłaty za przejazd ciężarówek w związku z użytkowaniem transeuropejskiej sieci

 

drogowej nie mogą zawierać w sobie kosztów związanych z policją drogową odbił się szerokim echem wśród firm transportowych i spedycyjnych w Polsce. Nic

 

dziwnego – biorąc pod uwagę ilość polskich firm transportowych korzystających z infrastruktury drogowej w Niemczech a co za tym idzie opłacających Maut u

 

naszych zachodnich sąsiadów.

 

W grudniu 2020 r. można było wyraźnie zauważyć, iż wiele firm transportowych starało się nie dopuścić do przedawnienia swoich roszczeń za rok 2017. Z końcem

 

2020 roku uległy bowiem przedawnieniu te roszczenia z 2017 roku o zwrot Maut w części dotyczącej kosztów policji drogowej, które nie zostały w odpowiedni

 

sposób przed tym przedawnieniem zabezpieczone.

 

Obecnie pracujemy nad roszczeniami naszych klientów za lata 2018, 2019 i 2020.

 

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w dochodzeniu swoich roszczeń w tym zakresie, to prosimy o kontakt.

pliki cookies

20.06.2018 09:46

Używamy plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności opisana została w zakładce „Kontakt”. Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies. W swojej przeglądarce możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies.

Siedziba Niemiecko Polskiej Kancelarii Prawnej Anna Czapla w Szczecinie

08.11.2013 14:03

Od dnia 01.01.2014 r. siedziba Niemiecko-Polskiej Kancelarii Prawnej Anna Czapla przeniesiona została do Szczecina, na ul. Al. Wojska Polskiego 9. Serdeczenie zapraszamy! 

 

spotkanie w Ambasadzie Polskiej w Berlinie

12.09.2012 15:01

Pani Anna Czapla wzięła udział w spotkaniu członków Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników, które odbyło się w siedzibie Ambasady Polskiej w Berlinie dnia 08.09.2012 r.

Testament ustny

25.05.2012 17:08

Wszyscy wiemy, iż dziedziczenie odbywać się może na podstawie testamentu lub z mocy ustawy.

Z reguły testament sporządzany jest własnoręcznie przez spadkodawcę bądź u notariusza. A czy istnieje testament ustny? Odpowiedz brzmi: tak, zarówno w prawie polskim jak i niemieckim.


Niniejszy artykuł zajmie się wyłącznie zagadnieniami związanymi z testamentem ustnym uregulowanym w polskim kodeksie cywilnym. Jeżeli chcecie Państwo uzyskać informacje na temat testamentu ustnego tworzonego na podstawie niemckich przepisów prosimy o kontakt z naszą kancelarią: „Kancelaria Prawna Anna Czapla”.


Testament ustny na podstawie przepisów polskiego Kodeksu Cywilnego*


Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków.
Sytuacja taka może wystąpić na przykład wtedy, gdy spadkodawca nie może pisać a przywołanie notariusza jest praktycznie niemożliwe. Wyłącznie podeszły wiek nie jest przesłanką wystarczającą do stworzenia testamentu ustnego.
Obawa rychłej śmierci z kolei musi istnieć w chwili sporządzenia testamentu. W tym też momencie spadkodawca musi mieć animus testandi, a więc wolę do sporządzenia testamentu.
Istotne jest, iż treść testamentu ustnego musi zostać stwierdzona prywatnie z udziałem testatora lub bez jego udziału bądź sądowo.
Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie.
W wypadku gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków.

Testament ustny traci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu. Bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas, w ciągu którego spadkodawca nie ma możności sporządzenia testamentu zwykłego.

 

*Powyższy artykuł stanowi krótki opis testamentu ustnego i nie wyczerpuje tematu. Jeżeli chcecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje, jak na przykład kto może być świadkiem testamentu ustnego prosimy o kontakt z naszą kancelarią

Co zrobić aby obniżyć koszty ewentualnego procesu cywilnego w Niemczech?

24.05.2012 14:07

Nierzadko zdarza się, iż mamy wysokie roszczenie, z którym chcemy wystąpić przed niemieckim sądem. Co nas odstrasza? Wysokie koszty procesu i obawa, że w przypadku przegrania sprawy będziemy musieli ponieść koszty sądowe, koszty reprezentowania nas przez adwokata oraz koszty adwokackie strony przeciwnej. Co zrobić w takiej sytuacji? Z pomocą przyjść nam może Teilklage, czyli tzw. pozew częściowy.


I tak na przykład mając roszczenie o zapłatę 100.000 Euro z umowy sprzedaży składamy przed sądem najpierw pozew o zapłatę 5.000 Euro. Przy wartości przedmiotu sporu 100.000 Euro koszty sądowe wyniosłyby w pierwszej Instancji: 2.568,00 Euro.

Przy wartości przedmiotu sporu 5.000 Euro koszty sądowe wynoszą w pierwszej Instancji już tylko 363,00 Euro.

Dzięki zastosowaniu instytucji Teilklage obniżają nam się znacznie koszty związane z wytoczeniem powództwa.

Pozew o pozostałe 95.000 Euro możemy złożyć później, np. po wydaniu wyroku odnośnie pierwszej części, w omawianym przypadku: 5.000 Euro.


Jeżeli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej o „Teilklage”, jej korzyściach oraz ryzyku jakie się z nią wiążą jak np. możliwość przedawnienia pozostałej części roszczenia, możliwość podniesienia przez drugą stronę wartości sporu – prosimy o kontakt z naszą kancelarią: „Kancelarią prawna Anna Czapla”.


*Zawarte powyżej informacje nie są danymi wyczerpującymi temat Teilklage. Stanowią one wyłącznie jej bardzo krótki opis. Jeżeli chodzi o szczegółowe informacje – prosimy o kontakt z naszą kancelarią: „Kancelaria Prawna Anna Czapla”.

Poważne zmiany w polskim Kodeksie Postępowania Cywilnego

24.05.2012 12:40

Pani Rechtsanwältin Anna Czapla wzięła 17.04.2012 roku udział w spotkaniu dotyczącym zmian w Kodeksie Postepowania Cywilnego, które z początkiem maja 2012 roku weszły w Polsce w życie.
Spotkanie zorganizowała Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze.

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze

24.05.2012 12:24

Dnia 11.04.2012 roku pani Rechtsanwältin Anna Czapla uczestniczyła w Gorzowie Wlkp. w spotkaniu poświęconym zagadnieniom związanym z Prawem Pracy. Spotkanie zorganizowała Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze.

GmbH – co to właściwie jest?

11.10.2011 00:18

GmbH to skrót od Gesellschaft mit beschraenkter Haftung, czyli tłumacząc na język polski: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest ona spółką kapitałową. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania GmbH osobiście. Także zmiany w szeregach wspólników nie maja wpływu na istnienie tej spółki. Do stworzenia GmbH konieczna jest przynajmniej jedna osoba. GmbH odpowiada z zasady zgodnie z paragrafem 13 II GmbHG majątkiem spółki.
GmbH działa poprzez swoje organy, a wpis do rejestru handlowego (Handelsregister) jest konstytutywny.

 


1.11.2008 roku weszła w życie ustawa o modernizacji prawa spółek i do zwalczania nadużycia (MoMiG), która wprowadziła do życia tak zwaną „Mini GmbH”, w której to minimalny kapitał zakładowy nie musi od początku wynosić 25.000 Euro.

 

 

*Zawarte powyżej informacje nie są danymi wyczerpującymi na temat GmbH. Stanowią one wyłącznie jej krótki opis. Jeżeli chodzi o założenie GmbH, przekształcenie GmbH, i szczegółowe informacje o tej formie prawnej – prosimy o kontakt z naszą kancelarią.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie

23.09.2011 11:09

22.10.2011 Pani Czapla będzie uczestniczyła w spotkaniu organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie. Spotkanie będzie dotyczyło następujących tematów: "Reprezentacja wierzyciela i dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym" oraz "Powództwa przeciwegzekucyjne".

Spotkanie w Ambasadzie RP w Berlinie

23.09.2011 11:08

Pani Anna Czapla weźmie udział w spotkaniu członków Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników, które odbędzie się w siedzibie Ambasady Polskiej w Berlinie dnia 24.09.2011.